Unikum

Om Unikum

Unikum er en arbeidsmarkedsbedrift eid av Kirkens Bymisjon og Oslo Kommune.intro 2
Unikums hovedoppgave er å tilby mennesker uten arbeid nye muligheter i arbeidslivet. Vi skal avklare arbeidsevne og kvalifisere mot et ordinært arbeidsliv.Vårt tjenestetilbud er basert på tiltak og bestillinger fra NAV.

Formål

Selskapets formål er å tilby kvalifisering, opplæring, utredning og sysselsetting av varig karakter til yrkeshemmede gjennom produksjonsarbeid, tjenesteyting, omsetning og annen virksomhet, innenfor gjeldende regelverk for arbeidsmarkedstiltak. Sysselsettingen skal bidra til at den yrkeshemmede kan få utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte.

Et eventuelt økonomisk overskudd skal bli i bedriften og komme virksomheten til gode.