Unikum

Artikler

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. Equass Assurance er utviklet og eid av EPR (European Platform for Rehabilitation).
En sertifisering i henhold til EQUASS Assurance innfrir Arbeids- og velferdsdirektoratets sitt krav til at alle forhåndsgodkjente arrangører av skjermede tiltak skal implementere et sertifiserbart kvalitetssikringssystem med ekstern revisjon og sertifisering. Sertifiseringen varer i 2 år og må da fornyes. Unikum ble første gang Equass sertifisert 29. september 2009 og resertifisert 6. oktober 2011. Mer informasjon om EQUASS finnes på www.equass.noEquass  Logo.