Unikum

Gartnertjenester

Bygartner2Unikum AS Bygartner og vaktmestertjenester tilbyr tjenester til oppdragsgivere i Oslo som har behov for planlegging av park- og hageanlegg, vedlikehold og oppgradering. Beplantning, stell av busker og hekker, landskapspleie og annet gartnerarbeid utføres kompetent og profesjonelt.

Arbeidstrening og avklaring på denne arenaen gir innsikt og kompetanse i hvordan gartneryrket og landskapspleie foregår i et bymiljø. Dette er et godt utgangspunkt for videre arbeid eller fagutdanning innen gartneryrket. Deltakerne deltar i befaring og planlegging, og spillerommet er stort i forhold til selvstendig arbeid.