Unikum

Kafé Kardemomme

Kafétilbudet ved Kampen Omsorg+

Drevet av Unikum AS

Kaféen sin rolle på Kampen Omsorg +

Kaféen har åpningstid mellom 9:30 og 15:00 mandag til søndag. Vi har fokus på næringsrik og god tradisjonsmat og produserer mesteparten av maten fra bunnen av. Unikum er ansvarlig for drift hele uken og forproduserer mat til helger og røde dager. Det er 10 tiltaksplasser på Kampen, hvor 3 er tiltenkt VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid), 6 er tiltenkt APS (Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet), og 1 KIA (Kvalifisering i Arbeid). I tillegg er det til enhver til hospiteringsplasser for arbeidssøkere fra andre tiltak/arenaer i Unikum. Maksimal arbeidstid for deltakere i kaféen er fra 08:00 – 16:00. Vi spiser lunsj sammen kl. 11:00 – 11:30. Tirsdager og fredager serveres det gratis varm lunsj.

Arbeidslederne tilrettelegger og følger opp arbeidssøkerne i den daglige driften. Arbeidssøkerne får opplæring og veiledning med gode rutiner i bunn, samt økende grad av ansvar og selvstendighet når tiden er inne for det. Det daglige kjøkkensamarbeidet mellom arbeidssøkere og arbeidsledere gir god anledning til tett oppfølging og uformelle samtaler. Det arbeides tverrfaglig i teamet av arbeidsledere, som alle besitter ulik, men komplementerende kompetanse. Paralellt med arbeidstreningen bistår arbeidsledere med motiverende samtaler, karriereveiledning og formidling, og samarbeid med helse/sosiale tilbud. 

Hovedoppgavene i kaféen:

 • Åpne kaféen om morgenen
 • Bemanne oppvasken
 • Smøremat
 • Delta i forberedelser og gjennomføring av middagstilberedning (fra vask og skrell av grønnsaker til tilberedning og forsvarlig pakking av middagsretter)
 • Lage kaker og desserter, frukt- og salatbokser til salg i disk
 • Grundig innføring i hygienekrav, stengerutiner og andre rutiner og teknikker forbundet med kjøkkenarbeid
 • Bake rundstykker/brød
 • Kassebetjening
 • Utporsjonering av dagens middag
 • Kundebetjening
 • IK-rutiner (Internkontroll i forhold til matsikkerhet etter de til enhver tid gjeldende regler fra Mattilsynet. Dette inkluderer kjennskap til allergener og merking.)
 • Forberedelse av møtebestillinger og andre bestillinger
 • Holde kaféområdet rent og ryddig; vanne planter, vaske og organisere bord og stoler, tørke støv av vinduskarmer etc.

snitter