Unikum

Lager og Transporttjenester

Lager Transport2

Unikum AS tilbyr eksterne kunder et profesjonelt drevet lager hvor oppbevaring, pakking, forsendelse og transportoppdrag med egne biler inngår i virksomheten. Vårt lager ekspederer alle type oppdrag, uavhengig av omfang, og lagerets medarbeidere sørger for at kundens krav til nøyaktighet, service og kvalitet blir ivaretatt.

Deltakerne lærer generelt lagerhold, får erfaring med utkjøring og distribusjon samt være med på å bygge opp gode driftsrutiner på lageret. Oversikt over lagerbeholdning og rutiner er avgjørende for å skape god flyt i en arbeidshverdag som tidvis kan være hektisk. Dataopplæring for registrering av ordre og beholdning blir gitt til de deltakerne som får ansvar for dette.

Alle som jobber her er en del av en arbeidstokk hvor fokus på samhold og teambuilding står sentralt. Hver deltaker er en ressurs, også når det kommer til være med på å videreutvikle kundeporteføljen.