Unikum

Plan Norge

Plan1Plan er en internasjonal humanitær organisasjon som driver barnerettet utviklingsarbeid uten politiske eller religiøse bindinger.
 
Unikum samarbeider med fadderorganisasjonen Plan Norge og har ansvaret for posthåndteringen til denne anerkjente hjelpeorganisasjonen.

Årlig behandles opp mot 200 000 postenheter for Plan av Unikum, og forsendelsene går til hele 48 land. Alt arbeid i forbindelse med utsendelse av post blir administrert på avdelingen, og service, nøyaktighet og evnen til å håndtere store kvanta er vesentlig for å sikre kvalitet og god arbeidsflyt.

Deltakere på Plan arena utgjør et velorganisert team med godt innarbeidede rutiner. Hver deltaker får grundig opplæring i rutinene, og deltakerne vil jobbe på ulike arbeidsstasjoner som har sine spesialiteter. Arbeidsoppgavene består blant annet i behandling av innkommen post, dataregistrering og konvoluttering. Opplæring i Plans eget web-baserte registreringssystem blir gitt til deltakerne som skal bruke dette i sin daglige jobb.

Arenaen har et sammensveiset team hvor arbeidsglede og trivsel er med på å skape en meningsfull arbeidshverdag.