Unikum

sykehjemPraksis på sykehjem gir deltakerne en variert arbeidshverdag hvor møtet med beboere og oppgaver innen sykehjemmets mange funksjoner gir god og realistisk arbeidstrening. Unikum AS samarbeider med to sykehjem i Oslo. Som de fleste sykehjem profiterer også disse på å få inn ekstra arbeidskraft fra medarbeidere som bidrar til å øke kvaliteten på tilbudet til beboerne.

Deltakerne ved sykehjemmene utfører oppgaver som avlaster personalet, så som pleie- og omsorgsoppgaver, vaktmesteroppdrag, kafé- og kjøkkentjeneste, matlaging og servering samt vaskeri- og renholdstjenester. Deltakerne samarbeider tett med veileder innen de ulike tjenesteområdene, og blir gitt grundig opplæring i de ulike rutinene og arbeidsoppgavene. Å arbeide på et sykehjem er meningsfullt fordi man bidrar til å høyne livskvaliteten til sine medmennesker. Det gir også verdifull arbeidserfaring som på sikt kan skape interesse for å fortsette en yrkeskarriere innen omsorgsarbeid.