Unikum

Veien til Arbeid

Veien til Arbeid er et verktøy for at arbeidssøkere hos Unikum skal kunne maksimere sine sjanser for å komme ut i hospitering/jobb. Dokumentene kommer med tips og råd for hvordan skrive CV, søknad samt tips til intervjutrening. Det å være jobbsøker er tidkrevende, og man må være motivert til å gjøre en innsats. Jobbkonsulent/veileder bistår i prosessen, men det er arbeidssøker selv som må gå veien.