Unikum

CV

Hvorfor ha en CV?

En CV (Curriculum Vitae) forteller hvilken kompetanse man har opparbeidet gjennom studier, jobber og andre erfaringer (f.eks. frivillige engasjement og verv). Den skal handle om hva man har gjort, med fokus på oppgaver, resultater og ansvar. En god CV er skreddersydd for akkurat den stillingen man søker på – fremhev erfaringer som er relevant for jobben, og ton ned det som er mindre relevant. CV-en bør være på maks to sider. Informasjonen bør presenteres i korte setninger/stikkordsform.

En CV skal inkludere:

  • Personalia og evt. oppdatert bilde
  • Utdanning
  • Relevant erfaring (lønnet og ulønnet)
  • Språkkunnskaper (både skriftlig og muntlig)
  • IT-ferdigheter
  • Kontaktinfo til dine referansepersoner

Hull i CV

Dersom man har vært ute av arbeidslivet over flere år kan man forklare dette i et intervju og være så åpen som man er komfortabel med. Hovedregelen er at man bør være personlig, men ikke for privat. Dersom du har opparbeidet annen erfaring som for eks. vært hjemme med barn, vært i tiltak, under behandling etc., kan du gjøre rede for dette i søknaden, eventuelt også i CV-en. Dette kan din jobbkonsulent bistå med.