Unikum

Intervju

Intervjuet er inngangsbilletten til jobben. Gjennom å være forberedt styrker man sjansene for å få jobben/hospiteringen.

Forberede intervjuet

 • Forbered en tre minutters presentasjon av deg selv
 • Fortell hvorfor du er interessert i stillingen/selskapet
 • Forklar hva du kan bidra med i selskapet
 • Kjenn din CV og søknad
 • Kjenn selskapet (informasjon om dette er som regel svært tilgjengelig på internett)
 • Undersøk hvilken kleskode som gjelder hos arbeidsgiver
 • Forbered spørsmål som du vil stille på intervjuet
 • Forbered deg på hvor åpen du vil være om hull i CV-en, helsesituasjon etc.

Intervjudagen

 • Møt presis, gjerne noen minutter før intervjuet
 • Ta med notater, CV, søknad, attester, referanser og vitnemål
 • Slå av mobilen
 • Kle deg representativ i henhold til kleskoden
 • Det er normalt å være nervøs, og det vet intervjueren

Under intervjuet

 • Vær engasjert – vis at du vil ha denne jobben!
 • Vær offensiv – vær frempå, still spørsmål
 • Vær blid – godt humør bryter barrierer