Unikum

Søknad

Hvorfor skrive en søknad?

CV-en skal gi en fullstendig oversikt over yrkeskarriere og utdanning, mens søknaden utdyper det som er spesielt relevant for den bestemte jobben. I søknaden forklarer man hvorfor nettopp du er den personen som arbeidsgiveren bør innkalle til intervju. Det er viktig å knytte opp søknaden imot stillingsannonsen for å vise hvorfor man passer i stillingen. Det vil si, står det i stillingsannonsen at bedriften søker etter en løsningsorientert person. Da kan man i søknaden gi et eksempel på når man var løsningsorientert.
Søknaden skal være kort, informativ og markedsføre dine kvalifikasjoner i forhold til jobben som er ledig, og besvare spørsmålet: " Hvorfor skal bedriften velge nettopp deg?". Brevet bør aldri være på mer enn en side.
Det kan være lurt å få noen som kjenner deg godt til å se på søknaden før du sender den avgårde. Arbeid med språket ditt, slik at innholdet blir konsist og vekker interesse hos mottakeren.

Åpen søknad

En åpen søknad sendes i de tilfeller hvor det er en bedrift man har spesiell interesse av å jobbe i. Mange virksomheter har egne fremgangsmåter for å håndtere åpne søknader, og oppfordrer til det.
Dette bør man tenke på når man skriver en åpen søknad:

  • Vær bevisst på sine personlige egenskaper, sine evner, sin reelle kompetanse, sine verdier og sine mål
  • Introduksjon om hvorfor man mener at man kan være aktuell som kandidat hos arbeidsgiveren
  • Fortell litt om en selv
  • Søknaden skal si noe som man kan bidra med på arbeidsplassen