Unikum

Psykisk helse og arbeid

Dette er et kurs om psykisk helse og arbeid, og ulike tiltak og tilbud som finnes i Oslo som er rettet mot deg som har psykiske utfordringer. Du får informasjon knyttet til psykisk helse og arbeidsliv i Norge, hvilke tiltak og rettigheter du har(IA-avtalen), diagnoser og generell tilrettelegging inn mot arbeidssituasjonen. I tillegg vil det bli informert om attføringstiltaket Vilje Viser Vei (VVV), som er spesielt rettet mot mennesker med psykiske lidelser, og ulike dagtilbud og behandlingstilbud som finnes i Oslo.

Hvorfor:
Opplæring, opplysning og normalisering av psykiske problemer i arbeidslivet. Det er mulig å ha en jobb selv om en sliter med psykiske problemer.