Unikum

Læringsnettverket- tilpasset læring for arbeidslivet

KursGjennom Læringsnettverket tilbyr Unikum basiskompetanseopplæring for personer som har utfordringer med lesing, skriving, tall og matematikk. Opplæringstilbudet skreddersys etter behov og kan kombineres med arbeidspraksis og utprøving i arbeidslivet for øvrig.

Gjennom kartlegging av ferdigheter i lesing, skriving og matematikk avklarer vi behov for opplæring. Opplæringen legges til rette etter den enkeltes behov og foregår en til en i små grupper. All opplæring kan kombineres med arbeidspraksis. Ved oppfølging av studier får elevene hjelp til planlegging, studieteknikk og gjennomføring.

I kartleggingen og opplæringen bruker vi egnede IKT- hjelpemidler og programvarer. All opplæring foregår i et moderne, velutstyrt og læringsfremmende miljø. Konsulentene som arbeider i Læringsnettverket har pedagogisk kompetanse og legger vekt på individuell tilpasning.