Unikum

Jobpics

Jobpics er et billedbasert interesseverktøy basert på Riasec systemet. Jobpics er ikke en test, men et verktøy for systematisk utforsking og arbeid med interesser. Jobpics bør kun brukes som et prosessverktøy for å få opp ideer til yrkesvalg. Målgruppen er voksne og ungdom generelt, og den er særlig aktuell for voksne og ungdom som av ulike grunner ikke trives med eller har utbytte av interesseverktøy basert på tekstformatet. Jobpics kan være aktuelle for grupper som sliter med skriftlig språk, for eksempel lese- og skrivevansker, flerkulturelle med dårlige norskkunnskaper, ADHD problematikk, personer med liten mestringsopplevelse fra skolen, hvor en tekstbasert interessetest oppleves som for "skolepreget".