Unikum

NLP

NLP Coaching er en effektiv metode på hvordan bli bevist sine muligheter og nå sine mål og sådan skape vinneratferd i eget liv. NLP fokuserer på fremtiden, identifisere konkrete mål og skape mot og indre motivasjon. NLP baserer seg på prinsippene om at all atferd har en struktur, og at denne struktur er lagret og kodet og kan identifiseres, modelleres (kopieres), læres og endres. NLP metodikken gir mulighet for å oppdage og ta eierskap av egne ressurser, og komme frem til viktige måloppnåelser. NLP gir deg unike verktøy innen områdene:

  • Økt motivasjon og livsglede
  • Bevistgjøring av ressurser
  • Å bli dyktig i kommunikasjon
  • Positive og varige endringer i livet
  • Bli løsningsorientert, og entusiastisk for nåtid og fremtid
  • Nå dine drømmer og mål raskere

NLP-arbeidet foregår i spesifikke, konkrete rammer som bidrar til utvikling ved å være fokusert på kommunikasjon, ressurser, muligheter, fremtid og måloppnåelse