Unikum

Rettigheter og Plikter

Som deltaker ved et av Unikums tiltak har du rett til:

 • Personlig oppfølging av en fast kontaktperson. Hvis du ikke er tilfreds med oppfølgingen, kan du ta kontakt med din kontaktperson. Avdelingsleder kan også kontaktes.
 • En individuelt tilpasset arbeidsavklaringsprosess. Vi legger til rette for at du skal ta del i utforming og gjennomføring av din egen prosess. 
 • Innsyn i journaler/rapporter som skrives når du deltar på et tiltak. Viktige forhold i arbeidsavklaringsprosessen dokumenteres i personalsystemet vårt. Arbeidsavklaringsprosessen dokumenteres ved individuelle aktivitetsplaner og rapporter til NAV. Vi har rutiner for å slette informasjon om deg etter at tiltaksperioden er over. 
 • Å klage. Er du misfornøyd med noe eller mener å ha bli behandlet feil, har du rett til å klage. Du får hjelp til å utforme klagen hvis det er nødvendig.

Som deltaker ved et av Unikums tiltak plikter du å:

 • Melde ifra ved fravær. På første fraværsdag sier du ifra på telefon til fast kontaktperson. Er ikke kontaktperson til stede gir du beskjed til sentralbordet på tlf 21 52 51 00.  
 • Du har ansvar for å melde fravær til NAV. Unikum plikter å rapportere om fravær i tiltaksperioden til NAV. For våre tiltaksansatte i TIA og KIA ligger Arbeidsmiljø- og folketrygdlovens bestemmelser til grunn for utarbeidelse av våre fraværsrutiner.  
 • Følge de retningslinjer som er gjeldende for tiltak og arbeidssted. Disse blir informert om på arbeidsstedet.

Generelt:

 • Diskriminering på bakgrunn av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell legning, religion eller etnisitet skal ikke forekomme på Unikum.  
 • Alle ansatte i Unikum AS har taushetsplikt om deltakers situasjon ovenfor utenforstående, men plikt til å skrive rapporter og gi tilbakemelding til NAV.  
 • Deltakere er forsikret i henhold til Lov om yrkesskader gjennom Unikum AS. Deltakere i Arbeid med Bistand er forsikret gjennom den bedriften som de hospiterer i, og gjennom NAV.  
 • Verneombud for ansatte i Unikum AS er også verneombud for deltakerne.