Unikum

I AFT i Unikum får arbeidssøkere tilbud om tilpasset opplæring, arbeidspraksis og annen arbeidsrettet aktivitet. Vi kartlegger tidlig arbeidssøkers motivasjon for yrkesdeltakelse eller utdanning på kort eller lang sikt. Vi jobber systematisk med arbeidsøkeres målsetninger, motivasjon og karrierevalg.

Vi benytter ordinære arbeidsplasser som praksis- og treningsarenaer. Våre jobbkonsulenter samarbeider aktivt med arbeidsgivere for å skape flest mulig jobbmuligheter innen et bredt bransjespekter. Unikums mål er at arbeidssøkere som ønsker seg en jobb, får denne muligheten så raskt som mulig.

Vi har i tillegg et bredt tilbud innen et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø, på en av våre interne arenaer: Kreativ arena, Jobbfrukt, lager, transport og Kongsgården. Vi samarbeider tett med Sofienberghjemmet sykehjem, Ammerudhjemmet og Kampen Omsorg+, hvor vi har faste avtaler om arbeidspraksis/arbeidstrening med tilpasset oppfølging fra våre ansatte.

Hvem kan delta:

Alle arbeidssøkere med sammensatte bistandsbehov. Vi tilpasser vårt tilbud individuelt.

Unikums nære samarbeid med aktører innen helse og omsorg gjør at vi har et særlig godt tilbud i denne bransjen. Vår arena på Kongsgården passer for personer som ønsker fysisk arbeid ute i et gartner-/gårdsmiljø. Unikums profil retter seg særlig mot personer med psykiske lidelser.