Unikum

Funksjon, mestring og veivalg

Dette er et kurs hvor vi blant diskuterer ulike sentrale begrep i attføringsprosessen. Ta med deg dine erfaringer og kunnskap, og bli med og reflekter! Du får kunnskap om hvordan observasjon foregår på arbeidsarenaen, hvordan du kan være med å evaluere deg selv og hvordan vi vurderer arbeidsevne. Vi ser på individuell aktivitetsplan og sluttrapport, endringsprosessen, hva som er med på å skape mestring og hvordan du kan finne dine ressurser.

Hvorfor:
For å gi deg eierskap i egen attføringsprosess, som igjen kan gi deg økt mestring og kontroll over prosessene du nå skal i gang med. Mange har og et anstrengt og usikkert forhold til begrepet arbeidsevne. Vi vil dele opp begrepet og gjøre deg kjent med det.