Unikum

Intervju og selvpresentasjon

Når du skal på intervju hos en arbeidsgiver er førsteinntrykket viktig. I dette kurset snakker vi om hva du skal legge vekt på når du forbereder deg til et intervju, hvordan du skal gjøre et godt førsteinntrykk og hvordan følge opp i etterkant. Her får du tips om hvordan du kan presentere deg selv og din kompetanse på en god måte. Vi snakker også litt om hva intervjueren legger vekt på underveis i samtalen.

Hvorfor:
Når du skal på intervju er det viktig å være godt forberedt. På dette kurset får du praktisk veiledning og litt øvelser, slik at du bedre kan mestre intervjusituasjonen. Dette kan øke din mulighet til å få den jobben du ønsker deg.