Unikum

Søvnmestring

Du får informasjon og tips om hvordan du kan få kontroll over søvnproblemer basert på råd fra Helse Bergen. Elementer her er å se på kosthold, rutiner, vaner og avspenningsteknikker. I tillegg ser vi på hvordan du sammen med fastlegen kan jobbe med søvndagbok og spesifikke behandlingsmetoder som går over noen uker.

Hvorfor:
Søvnproblemer er et stort problem for mange som er i tiltak ved Unikum og generelt en hyppig årsak til besøk hos legen. Det å få råd og ideer, samt fokusere på en løsning kan gi deg en lettere hverdag. I tillegg kan du klare å skape gode rutiner i eget liv som kan føre til at du i større grad kan forholde deg til kravene i arbeidslivet.