Unikum

Metode

Unikum er en kompetansebedrift der fag og metode står i fokus. Vi arbeider med avklararing av ønsker, kartlegging av ressurser og utviklingsbehov samt reell arbeidstrening og tilpasset opplæring i et inkluderende og individuelt tilpasset miljø.

Till venstre kan du lese mer om noen av de metodene vi bruker på Unikum.