Unikum

Karriereveiledning (SCI-A)

For å kunne ta gode valg er det viktig å ha kunnskap om seg selv og sine muligheter. På Unikum møter du veiledere som er sertifiserte i bruken av det strukturerte karriereveiledningsverktøyet SCI-A (Structured Career Interview- arbeidshindringer), et samtaleverktøy utarbeidet av arbeidspsykolog Arne Svendsrud i samarbeid med Attføringsbedriftene. Gjennom kyndig karriereveiledning får du systematisk utforsket store og vesentlige karriereferdighetsområder som jobberfaringer, personlige egenskaper og verdier. Sammen med fokus på muligheter og kunnskap om arbeidsmarkedet bidrar dette til at du stiller bedre rustet til å ta veloverveide valg for egen yrkesfremtid.