Unikum

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid er rettet mot personer som har fått innvilget varig uførepensjon. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, hvilket betyr at det er muligheter for å gi et livslangt tilbud. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med andre tiltak, utdanning eller overgang til ordinært arbeid.

Oppgavene som utføres, varierer fra lager og pakking, enklere montering og dataregistrering, pleie og omsorg, til kantine, kjøkken, vaskeri, renhold og vaktmester. Store deler av Unikums virksomhet benyttes som arena for dette tiltaket som gir svært gode muligheter for individuell vurdering og tilrettelegging.

Deltakerne har mulighet for å delta på ulike arbeidsrettede kurs og sosiale tiltak.

Hvem kan delta:

Dersom du har eller i nær framtid ventes å få innvilget varig uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell for tiltaket, eller rett og slett har lyst til å arbeide noe.

Varighet på tiltaket:

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Vil du vite mer, ta kontakt på telefon 21 52 51 00 eller via ditt Nav kontor.