Unikum

Det er ulike årsaker til at mennesker står utenfor det ordinære arbeidslivet, men når livet butter, er det avgjørende å få tillit og mulighet.

Resultatet er at det skapes på Kirkens Bymisjons virksomheter: Personlige seire gjennom fellesskap, utvikling og mestring. Og produkter av høy kvalitet.

Les mer hos Kirkens Bymisjon