Unikum

Samarbeidspartnere

For Bedrifter

Vi ønsker kontakt med ulike bedrifter i Oslo og omegn med behov for arbeidskraft og kompetanse. Vi arbeider for at det skal være like naturlig for bedrifter å rekruttere arbeidstakere fra arbeidsmarkedsbedrifter som fra andre aktører. Det bidrar til målet om ”arbeid for alle”.

Vi har stor tverrfaglig kompetanse på oppfølging og tilrettelagt arbeid, og våre samarbeidspartnere erfarer at deltakerne fra Unikum fungerer like godt som andre. Vi samarbeider med bedrifter som tar samfunnsansvar, gir dem opplæring, arbeidserfaring, og mulighet til å mestre den jobben de gjør.