Unikum

Hjertebedrifter

En av Unikums fremste oppgaver er å tilrettelegge for at flere arbeidsgivere kan ansette mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet. Vi ønsker å premiere bedrifter som viser samfunnsansvar gjennom å ansette våre deltakere. I tillegg åpner vi for å belønne bedrifter som har vist en egen evne og vilje til å lære opp og forberede deltakere til et ordinært arbeidsliv.

Årets hjertebedrifter har blitt kåret. I år gikk prisen til Munkerud Skole og Bakken Renhold.

Begrunnelsen for Munkerud Skole:

"Munkerud skole har vist en usedvanlig sterk interesse for å gi Unikums deltakere en sjanse i arbeiodslivet. I løpet av 2013 har 3 deltakere hospitert ved skolen. I alle tre tilfellene har ordinært arbeid vært diskutert, og skolen har gitt deltakerne flere muligheter selv om de har falt ut av arbeidet i flere perioder. Arbeidsgiver har tilrettelagt for at deltakere med spesifikke utfordringer skulle kunne stå i arbeidet, og vist et sterkt engasjement."

Munkerd til hjemmesiden

Rektor Stein Andersen på Munkerud Skole

Begrunnelse for Baken Renhold:

"Bakken Renhold AS har fra første intervju vist forståelse og lagt til rette arbeidsoppgaver som deltaker følte hun kunne mestre. Atle Bakken har i hele hospiteringsperioden og etter ansettelse jobbet tett med deltaker for å bygge opp selvtillit og mestring i oppgavene. Arbeidsgiver har vært svært tålmodig og samarbeidet godt med jobbkonsulent så hun har fått god innsikt i hva som har vært utfordrene på veien. Deltaker har blitt oppmuntret til å strekke seg, lære nye oppgaver og jobbe mer selvstendig. Arbeidsgiver har under hele perioden trygget deltaker på at han ønsket å ansette henne." 

Bakken til hjemmeside

Daglig leder Atle Bakken sammen med jobbkonsulent Tone Ekstrøm hos Unikum

Vi gratulerer begge bedriftene samtidig som vi ser frem imot et fortsatt godt samarbeid.

 

 

For fremragende samarbeid i 2012 fikk Lillevik IT, Møller Bil Ryen og Noe for Enhver premie som hjertebedrifter.

hjertebedrifter-440px