Unikum

Hospitering

Å arbeide øker mestringsfølelsen og gir tilhørighet til arbeidslivet. Men noen havner utenfor arbeidslivet. For å komme tilbake til arbeid, er det viktig at næringslivet tilbyr hospiteringsplasser til dem som ønsker det. 

Hospitering innebærer å prøve ut en eller flere av våre deltakere i din bedrift. Deltakeren mottar ytelser ifra det offentlige istedenfor lønn. Hensikten er å tilvenne hospitanten til arbeidslivet etter et kortere eller lengre fravær.

En arbeidsgiver kan prøve ut om en person passer i en fast stilling, og slipper opplæringskostnader. En avtale om hospitering har heller ingen forpliktelser om ansettelse etterpå. 

Unikum kartlegger hospitantens motivasjon, kompetanse og ressurser før et eventuelt samarbeid med din bedrift. Når hospitanten er ute i praksis, vil vår jobbkonsulent ha kontakt med hospitant og arbeidsgiver.