Unikum

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om hvordan verdier skapes, og hvordan bedriften påvirker mennesker, miljø og samfunn. Dette innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift.Gjennom et samarbeid med Unikum kan din bedrift ta samfunnsansvar på en måte som gagner både dere, enkeltmennesket og samfunnet.  

Vi trenger samarbeidspartnere med behov for arbeidskraft og kompetanse. Vi har stor tverrfaglig kompetanse på oppfølging og tilrettelagt arbeid. Unikum arbeider for at det skal være like naturlig for bedrifter å rekruttere arbeidstakere fra arbeidsmarkedsbedrifter som fra andre relevante aktører.

Hvorfor inngå et samarbeid med Unikum? 

  • Å bidra med en hospiterings-/praksisplass innebærer ingen lønnskostnad eller ansettelsesplikt for bedriften
  • Tilgang til motiverte ansatte
  • Mulighet til å vise samfunnsansvar
  • Veiledning, oppfølging og støtte av jobbkonsulent fra Unikum