Unikum

Suksesshistorier

«Vi annonserte etter en regnskapsmedarbeider uten hell. Vi kjente så vidt til Unikum fra før, og ville prøve ut hospiteringsordningen. Hospitanten fikk orden på regnskapet, og vi ansatte ham så fort vi fikk mulighet»

                                                                   Lillevik IT