Unikum

Forretningsområder

Unikum leverer varer og tjenester til offentlige og private kunder, og har mange arbeidsarenaer for deltakerne. Ved å inngå en avtale om kjøp av varer og tjenester, bidrar du/din bedrift til nye arbeidsavklaringsplasser og til et viktig samfunnsansvar.