Unikum

Resepsjonstjenester

Som deltaker ved resepsjonsarenaen befinner du deg praktisk talt midt i Unikums hjerte, og har god anledning til å få innsikt i Unikum AS som helhet. Resepsjonen er bedriftens ansikt utad, og kommunikasjonskanal innad.

Som deltaker ved denne arenaen vil oppgaver som betjening av sentralbord, booking av møterom, postsortering og enkle kontoroppgaver være en del av jobbhverdagen.

Hver deltaker vil få opplæring og oppfølging underveis, og både oppgaver og arbeidstid er individuelt tilrettelagt. For de som ønsker seg lignende arbeid i fremtiden, er dette en arena som både vil være kompetansehevende og styrke muligheten for å få tilsvarende arbeid i det ordinære arbeidslivet.