Unikum

Sykehjemstjenester

SykehjemPraksis på sykehjem gir deltakerne en variert arbeidshverdag hvor møtet med beboere og oppgaver innen sykehjemmets mange funksjoner gir god og realistisk arbeidstrening. Unikum AS samarbeider med to sykehjem i Oslo. Som de fleste sykehjem profiterer også disse på å få inn ekstra arbeidskraft fra medarbeidere som bidrar til å øke kvaliteten på tilbudet til beboerne.

Deltakerne ved sykehjemmene utfører oppgaver som avlaster personalet, så som pleie- og omsorgsoppgaver, vaktmesteroppdrag, kafé- og kjøkkentjeneste, matlaging og servering samt vaskeri- og renholdstjenester. Deltakerne samarbeider tett med veileder innen de ulike tjenesteområdene, og blir gitt grundig opplæring i de ulike rutinene og arbeidsoppgavene. Å arbeide på et sykehjem er meningsfullt fordi man bidrar til å høyne livskvaliteten til sine medmennesker. Det gir også verdifull arbeidserfaring som på sikt kan skape interesse for å fortsette en yrkeskarriere innen omsorgsarbeid.