Unikum

Nyhetsbrev Uke 24

Helhetlig kartlegging, ledige stillinger og fokus på smittevern

For oss i Unikum er det viktig med kompetanse og kunnskap, og dette er noe vi ønsker å legge særlig vekt på når vi er i faser med kartlegging av arbeidssøkere. I denne fasen jobber vi sammen arbeidssøker for å finne ut av interesser, hobbyer, kompetanse og erfaringer – samt hvilke hindringer som står mellom arbeidssøker og det ordinære arbeidslivet. Gjennom tett, individuell oppfølging og god helhetlig kartlegging kan vi bedre forstå våre arbeidssøkere, og deres ønsker og behov – og dermed lettere kunne bistå hver enkelt ut til en passende arbeidsgiver. Denne uken fullførte våre jobbkonsulenter kurset i kartleggingsverktøyet SIA, og vi gleder oss til å ta denne verktøykassen i bruk!

Det er endelig avklart at Unikum i august skal Unikum skal være vertskap for EQUASS revisortrening (arbeidsinkluderingsbedriftenes kvalitetsevaluering). Innholdet i dagene er enda ikke planlagt i detalj , og gjennomføringen avhenger av gjeldende smittesituasjon i Europa. Men – dersom dagene blir gjennomført nå, eller utsatt til noe senere, er dette en veldig fin anledning for oss Unikum å å bli enda bedre kjent med EQUASS sentralt, og med samarbeidspartnere ellers i Norge og Europa. Vi gleder oss, og må også skryte litt av at vi har vår egen EQUASS konsulent in-house!

Ellers denne uken har vi utlyst hele tre ulike vikariater. Disse kan du lese mer om i egen post på Facebook. Ta kontakt på jobb@unikum.no dersom du har spørsmål eller ønsker å søke.

Vi er fortsatt opptatt av smittevern, selv nå når både vi og samfunnet gradvis åpnes mer opp. Vi har stort fokus på renhold, hygiene og smittevern i alle ledd. På alle våre arbeids-arenaer ivaretas dette i henhold til FHI sine retningslinjer. Vi har fortsatt åpent for hjemmekontor, og anmoder ansatte som benytter kollektivt til og fra jobb til å reise utenfor rushtiden. Vi ser at flere av våre samarbeidspartnere på arbeidsgiversiden stadig benytter seg av digitale verktøy når det kommer til møtevirksomhet, og dette er også noe vi kommer til å fortsette med.

Vi ønsker alle en finfin helg! Ta vare på hverandre, og husk solkrem.