Unikum

Nyhetsbrev Uke 26

Vi går mot ferie for mange av oss, og deler derfor sommerens siste nyhetsbrev - med fokus på mangfold og inkludering

Når vi snakker om et inkluderende arbeidsliv snakker vi ikke bare om hvordan den enkelte arbeidsplass kan jobbe for å sørge for inkludering blant sine ansatte. Vi snakker også om rekrutterings-prosesser, ledelse, kollegial tilhørighet og ikke minst opplevelsen av mangfold – både på arbeidsplassen og i samfunnet generelt.

For oss som jobber tett med både arbeidssøkere, privat og offentlig arbeidsliv er det utrolig viktig å ha fokus på inkludering og mangfold. En ting er at forbudet mot diskriminering på arbeidsplassen er regulert i flere forskjellige lover. Noe annet er hvordan vi som inkluderingsbedrift synliggjør hvordan vi aktiv jobber mot diskriminering og for et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv.

Forbudet gjelder diskriminering på grunn av

Kjønn
Graviditet
Permisjon ved fødsel eller adopsjon
Omsorgsoppgaver
Etnisitet (blant annet nasjonal opprinnelse, hudfarge og språk)
Religion
Livssyn
Nedsatt funksjonsevne
Seksuell orientering
Kjønnsidentitet
Kjønnsuttrykk
Alder
Politisk syn
Medlemskap i fagforeninger

De viktigste bestemmelsene finner du i arbeidsmiljøloven kap. 13 og likestillings- og diskrimineringsloven.

Arbeidslivet er en viktig arena for den enkeltes levekår, da det å være i arbeid det gir tilgang til selvstendig bedret økonomi. Det er også en viktig arena for å treffe andre, for læring og faglig utvikling. Ved å ta noen bevisste grep kan en arbeidsgiver sørge for at denne arenaen er like tilgjengelig for alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, religion, funksjonsevne med mer.

I en artikkel fra Ledernytt (2018) kan vi faktisk lese at “mangfold skaper en gjennomsnittlig resultatvekst på 6 prosent, en kontantstrøm per ansatt som er 2,3 ganger større enn for konkurrentene og en samlet ytelse som overgår rivalene i bransjen med 35 prosent”. Det kan kanskje virke litt abstrakt for oss vanlig dødelige, men det sier i det minste noe om lønnsomheten ved å satse på inkludering og mangfold.

Mangfold lønner seg!

Diversity can help organizations: identify and capitalize on opportunities to improve products and services; attract, retain, motivate and utilize human resources effectively; improve the quality of decision -making at all organizational levels; and reap the many benefits from being perceived as a socially conscious and progressive organization

(professor Jeffrey Gandz).

Uten mer om og men ønsker vi i Unikum alle våre følgere og samarbeidspartnere en GOD, INKLUDERENDE og MANGFOLDIG SOMMER.

Vi tar pause her på nettsiden, men vil selvsagt holde aktiviteten igang på Facebook og Instagram.

Ta vare!