Unikum

Suksess for Axel!

På høsten 2019 møttes jobbveileder Andreas og jobbsøker Axel for første gang. Axel var søkt inn til tiltaket arbeidsforberedende trening her hos Unikum, og sammen skulle han og Andreas stake ut en vei videre.

Axels siste arbeidsforhold ble avsluttet i 2016, og han har siden det stått på utsiden av ordinært arbeidsliv. Han er utdannet utstillingsdesigner, og har tidligere jobbet som både avisbud, i barnehage, som lærervikar og telefonintervjuer/markedskonsulent.

Da Axel startet sitt tiltaksløp her i Unikum fortalte han tidlig at han hadde et klart ønske og mål om å bli gartner. Da ble det raskt avklart at en periode med arbeidstrening på Bygdø Kongsgård ville være helt optimalt.

Metodisk opplæring

På kongsgården var det opplæringsansvarlig Eirin som hadde det daglige ansvaret for oppfølging, opplæring og samarbeid med Axel. Opplæringen ble planlagt og gitt gjennom metodisk og systematisk bruk av Statens Opplæringsplaner for gartnerfaget.

Eirin forteller at de startet i et rolig tempo, og at det raskt ble tydelig at Axel hadde både naturlig touch og egnethet for de oppgavene som kom hans vei. Eirin beskriver også Axel som pliktoppfyllende og kunnskapstørst.

Som mange andre som har stått en stund utenfor arbeidslivet har også Axel måttet overkomme noen kneiker, og har underveis opplevd å tvile både på seg selv og prosessen. Gjennom tett dialog og samarbeid med Andreas og Eirin kom han seg heldigvis styrket gjennom disse rundene, og det gir resultater (i tillegg til forsterket rockefot, skal vi tro Andreas – som kan fortelle at de to har en delt fascinasjon for 70 talls-rock ala Iggy and The Stooges).

Lærling!

Axel har nå startet i arbeidstrening hos ekstern arbeidsgiver, med avtale om å starte i lærlingeløp ved neste opptak våren 2021. Frem til dette får han super opplæring, erfaring og kunnskap gjennom sin praksis hos anleggsgartnermesterbedriften Steen & Lund, på deres team temp – under kyndig ledelse av Eirik Eilertsen. Å jobbe seg frem til denne muligheten, med utdanningsløp i kikkerten er ikke annet enn helt fantastisk! Som Steen & Lund selv skriver på sine nettsider: lærlinger er morgendagens mestre!

Jobbveileder Andreas beskriver:

«Axel har nå vært stabil i arbeid over lengre tid, og har i det hele tatt hatt en flott utvikling i tiden på kongsgården. Han har også hatt en fin utvikling på det sosiale, som var noe han syntes var vanskelig i begynnelsen. Han fremstår som mer sosial og utadvendt enn i starten, og virker tryggere i samtale med andre. Jeg synes resultatet har blitt veldig bra, og tilbakemeldingene fra praksisplassen bekrefter jo dette. Jeg syns det er gøy å se at han har blitt en langt mer utadvendt og uredd fyr som ikke nøler, og som har fått mye selvtillit og står godt i seg selv!»

Opplæringsopplæring Eirin har også fine ord å si om prosessen og samarbeidet med Axel:

«Det har vært spennende å få følge Axel og å få jobbe tett med ham på veien inn i gartnerfaget. En glede for oss å se hvordan han har utfoldet seg og vist interesse, evner og dedikasjon. Han har vært ikke bare som han selv sier det så fint; en bidragsytende del av naturen her, men også av fellesskapet her.

Med tiden har han rettet opp ryggen, brettet opp ermene og gønna på. Han har også tatt vare på kollegaer og vært en viktig støtte når noen har trengt det. Axel har videreført det han selv har lært og kommet med små triks om hvordan man kan gjøre det enklere. Vi setter så stor pris på jobben han har gjort og på at vi har fått ta del i utviklingen.

Til Axel vil vi på kongsgården si at det har vært verdifullt å bli kjent med deg, du er fantastisk og vi ønsker deg alt godt på veien videre!»

Axel selv oppsummerer sin tid i Unikum med disse fine ordene:

«Dere som er ansatt i Unikum tar hver dag på dere den samfunnskritiske oppgaven, å passe på at deres medmennesker har det bra. Det er stort, det er rørende og det står det respekt av. Derfor er dere mine helter.»

Alle vi i Unikum ønsker Axel LYKKE til videre! Rock on!