Unikum

Tid for refleksjon.

Når julen og et nytt år nærmer seg er det tid for tilbakeblikk og refleksjoner, ikke sant?

I 2020, en annerledes-tid der det har vært viktig med avstand, er det nærhet vi har blitt opptatt av.

Som en som er en typisk «klemmer» og en som gjerne håndhilser, har det å ikke kunne gjøre nettopp det gitt en ekstra påminnelse om at nærhet gjennom ord og smil er verktøyet for å vise annerkjennelse, imøtekommenhet og respekt.

Vi har ikke kunnet ha det fysiske fellesskapet som vi har hatt tidligere på Unikum, men smilet og de gode ordene til hverandre og våre tiltaksansatte og jobbsøkere har vært på plass.

Selv om vi har gjennomført samtaler bak skjermer og munnbind, har vi holdt både stemningen og farten oppe. Vi har samarbeidet godt  og vist at vi er et samlet team.

Vi har holdt  hjulene i gang både når det gjelder å bistå jobbsøkere i deres vei mot ordinært lønnet arbeid – og vi har vært en trygg arbeidsplass for oss selv og våre tiltaksansatte. Det er vi riktig så stolte av!

I Unikum ser vi frem til et nytt år. Mye kan skje og vi er klare for vekst og samarbeid med både eksisterende og kommende samarbeidspartnere. Vi er også klare for å kjempe for økt arbeidsinkludering – og nye prosjekter på veien.

Sammen skal vi virkeliggjøre muligheter!

God jul!

Med vennlig hilsen, og en digital klem fra Kitty Stensrud.