Unikum

Sammen for økt inkludering

Hva kan vi, som samfunn, gjøre for å sørge for at de som allerede stod langt bak i køen nå ikke skyves helt ut av arbeidslivet?

Arbeid handler som regel om så mye mer enn det å få lønn på konto, selv om dette kan være sterk motivasjon. For mange handler det å delta i arbeidslivet om menneskeverd og en opplevelse av samhold.  Vi opplever og erfarer at våre arbeidssøkere i samtaler om motivasjon snakker om arbeidsmiljø og tilhørighet, det å være til nytte og å bidra til noe, være en del av en gruppe, bli sett og anerkjent.

For mange av våre tiltaksansatte og arbeidssøkere kan motløshet og liten tro på seg selv og egen mestring bli både altoppslukende og energitappende. En slik opplevelse av egen verdi er ofte en logisk følge etter tøffe livserfaringer og en hverdag der mye handler om søknadsprosesser med avslag eller ikke svar i det hele tatt. Ethvert avslag kan oppleve som enda en bekreftelse på at arbeidssøker er verdiløst i arbeidsmarkedet.

Dette vet vi at ikke stemmer. Det vet vi fordi vi daglig er i dialog med arbeidsgivere som ser muligheter der mange andre ser hindringer, og vi vet det fordi vi erfarer ukentlig at våre arbeidssøkere lykkes både i arbeidstrening, praksis og i ansettelsesprosesser. Samtidig står vi nå overfor en tøff vår, med et presset arbeidsmarked. Mange har opplevd å bli permittert eller arbeidsledige som følge av pandemien, og det er mange søkere til de aller fleste stillinger. Dette gir arbeidsgivere som er på rekrutteringsferd et klart fortrinn – de kan velge fra øverste hylle blant mange kandidater.

Som arbeidsinkluderingsbedrift har vi har som mål å virkeliggjøre muligheter – og det vil vi gjøre sammen med hver enkelt arbeidssøker. For noen er veien til arbeid kort, for noen er det lengre. Samlet handler arbeidsinkludering om å finne det som kan gi mestring – blandet med god kommunikasjon, oppfølging og mulighetsrom, slik at det kan lages en veiviser og en retning.

For å få til dette trenger vi godt samarbeid med næringslivet. Vi har flere gode samarbeid med ulike bedrifter, og ser også en økende vilje til å ta den i inkluderingsarbeidet. Flere arbeidsgivere samarbeider tett med oss, og/eller direkte med NAV. Vi applauderer engasjementet og ønsket om å skape muligheter, samtidig som vi ser at flere er hardt rammet av pandemien.  Et resultat av dette er for eksempel at vi som tiltaksarrangør naturlig nok ikke kan benytte oss av praksisplasser og tilbud om arbeidstrening i bedrifter der det er permitterte ansatte. Dette gjør at prosesser kan ta lengre tid, og at jakten på den rette arbeidsgiveren blir tøffere. Vi erfarer også at flere arbeidsgivere uttrykker bekymring med hensyn til firmaets økonomi og fremtid, og derfor ikke tør å ansette – på tross av behov for arbeidskraft.

Vi vil derfor oppfordre til enda tettere dialog mellom de ulike instansene (NAV, arbeidsgiver og tiltaksarrangør) om hvilke virkemidler som kan tas i bruk. Det finnes gode muligheter og insentiver for arbeidsgivere som ønsker å bidra i dette viktige arbeidet. Muligheter som lønnstilskudd, mentortilskudd, jobbstøtte og oppfølging etter ansettelse bør i utstrakt grad utforskes å benyttes i perioder som dette. På denne måten kan vi sørge for at enda flere kommer ut i lønnet, ordinært lønnet arbeid – noe som lønner seg både for enkeltmennesket, arbeidsgiver og samfunnet som helhet.

Sammen kan, og skal vi skape muligheter. 

Du vil også like

Våre beste LinkedIn-tips

Bruker du sosiale medier i jobbjakten? Flere og flere arbeidsgivere velger å legge ut sine ledige stillinger andre steder enn på Finn.no – som for eksempel på nettverksplattformen LinkedIn.

Julehilsen fra Kitty

“I 2020, en annerledes-tid der det har vært viktig med avstand, er det nærhet vi har blitt opptatt av.”

Med disse kloke og fine ordene fra vår daglig leder ønsker vi dere en riktig god jul.

Adventstid hos Unikum

Advenststiden er hektisk hos Inukim, med fullt trykk i både nettbutikker og i vår egen butikk, utsendelse av julefruktkurver og aktive jobbsøkere.

La dem spise kake!

Pandemi eller ikke – vi feirer våre ansatte på trygt vis, med god avstand og marsipankake.