Unikum

Grønn linje i Unikum

«Det urbane landbruket gjør byene og tettstedene grønnere og
triveligere.», står det i Nasjonal strategi for urbant landbruk, utarbeidet av
regjeringen med landbruks- og matminister Olaug Bollestad i spissen.

Videre står det i strategien: «Å bruke byer og tettsteder 
til dyrking, beplanting og grønnstrukturer, gjerne kombinert med andre formål, bør i økende grad bli en del av byplanlegging og ny næringsutvikling.»

Les strategien her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/urbant-landbruk/id2831424/

Midt i dette smørøyet er Unikum med sitt «Green-team». 
I den nasjonale strategien blir urbant landbruk betegnet som produksjon av mat og utvikling av grøntstruktur og sirkulær ressursbruk i byer og nettsteder gjennom beplanting på balkongkasser og tak, hager og parseller og bynære grøntarealer. Aktivitetene kan være mange og for Unikum gjelder aktivitetene først og fremst undervisning, matkultur, integrering og det viktigste;  arbeidsinkludering.

Det handler om å skape gode arbeidsplasser, å ta vare på jorda og det som spirer og gror. 

Vi i Unikum er stolte av å bli omtalt i strategien som en aktør for arbeidstrening og aktivisering for personer som står utenfor arbeidsmarkedet på grunn av mangel på arbeid, helseproblemer eller sosiale utfordringer.

Unikum jobber for et inkluderende arbeidsliv der vi gjennom individuell kartlegging, oppfølging, opplæring og kvalifisering skaper muligheter for arbeid og arbeidstrening for arbeidssøkere og tiltaksdeltakere. 
Grønt-satsingen til Unikum er en sosial arena for mestring, økt selvfølelse og deltakelse i samfunnet – og det innenfor arbeid som gir mening.

– For å kunne skape disse mulighetene har Unikum dyktige fagkyndige veiledere og opplæringsansvarlige innenfor urbant landbruk som både kan gi faglig kunnskap, men også følge opp med tilpasset læring til
tiltaksdeltakerne, sier leder for Grønt-satsingen i Unikum, Geir Ebbesen. 

Gode samarbeidspartnere er avgjørende
Med et godt samarbeid med næringslivet om grønt-arbeid rundt om i Oslo og omegn, og med arbeidsinkludering som målsetting for alle aktiviteter – er Unikum med som en grønn entreprenør som skaper merverdi både for de forskjellige virksomhetene og for bylivet. Her bistår vi både med bemanning og veiledning for de virksomheter som ønsker å bidra til arbeidsinkludering.

Unikum har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med Stiftelsen Norsk Folkemuseum hvor vårt team er med på driften av flere områder på Bygdøy. Her er blant annet Gartneriet og Skolehagen, Folkemuseet og
Kongsgården stedene målgruppene deltar aktivt i vår, sommer og høst-sesongene.

– Bygartner- og vedlikeholdsteamet vårt er også aktivt ute og bistår blant annet andre på forskjellige områder, enten det handler om
direkte dyrking, eller andre oppgaver tilknyttet pleie av grøntområder etc. Vi er i gang med et Inkubator-prosjekt på Linderud Gård, og med en pilot på Deichmanske Bibliotek på Schous plass i samarbeid med bydelene som ønsker å satse på grønt og urban dyrking. Dette med flere arbeidshender fra Unikums tiltaksdeltakere, fortsetter Geir.

Unikum satser også på opplæringsløp for lærekandidater, og kan tilby individuelt tilrettelagte fagløp for unge mennesker som har lyst til å utdanne seg som anleggsgartner.

– Vi har jo holdt på med grønt-arbeidet i flere år og har vært og er veldig bevisst den utviklingen som skjer. Nå er vi veldig glade for at
regjerningen setter urbant landbruk høyt på agendaen.Det er også større oppmerksomhet rundt hvordan vi jobber med nettopp arbeidsinkludering og urban dyrking – og hvordan vi kan skape muligheter for ulike målgrupper, så vi er glade for at regjerningen vil stimulere til næringsutvikling og økt verdiskaping gjennom denne satsingen – og at Unikum kan være med å bidra godt inn i dette arbeidet, avlutter Geir.

Du vil også like

Sammen for økt inkludering

I et presset arbeidsmarked blir arbeidsinkludering viktigere enn noensinne. ​Hva kan vi gjøre for å sørge for at de som allerede står langt bak nå ikke skyves helt ut av køen?

Våre beste LinkedIn-tips

Bruker du sosiale medier i jobbjakten? Flere og flere arbeidsgivere velger å legge ut sine ledige stillinger andre steder enn på Finn.no – som for eksempel på nettverksplattformen LinkedIn.

Julehilsen fra Kitty

“I 2020, en annerledes-tid der det har vært viktig med avstand, er det nærhet vi har blitt opptatt av.”

Med disse kloke og fine ordene fra vår daglig leder ønsker vi dere en riktig god jul.