Unikum

Jobb med mening!

KG-scaled-1

Unikum har som visjon  og mål å bistå flest mulig i den enkeltes individuelle løp for å komme inn i  arbeid, utdannelse og i samfunnet for øvrig. Dette har Unikum jobbet for siden 1958 og har gjennom alle disse årene virkeliggjort muligheter for hundrevis av personer i ulike tiltak på oppdrag fra NAV.

Nå sist med Arbeidsforberedende Trening (AFT), der vi har 142 arbeidssøkere i gang med sine jobbsøkerprosesser, og  Varig tilrettelagt Arbeid (VTA), der vi nå har 81 plasser.  
Målet for oss i Unikum er å hele tiden skape mestringsmuligheter og utvikling  for tjenestemottakere – uansett bagasje og livshistorie.

For nettopp å kunne ta et nytt steg mot å nå våre mål, vil vi fra 1. juli etableres som et konsern for å kunne bistå  enda flere personer.

Unikum AS-konsern blir delt inn i tre selskaper: Unikum AS (morselskap), Unikum Inkludering AS (forhåndsgodkjente tiltak VTA/AFT) og Unikum Aktiv AS (ny konsepter for nye målgrupper).

Dette er en del av en organisasjonsform som er satt for å samle og strukturere driften av de rammestyrte tiltakene, AFT og VTA, i Unikum Inkludering –  og samtidig gi oss muligheten til å bistå enda flere personer inn i arbeid og/eller utdannelse, da i Unikum Aktiv der konsepter med tema Arbeidsinkludering for andre målgrupper vil utvikles.

For oss blir det en spennene høst.

Vi er i ferd med å utvikle flere konsepter for målgrupper som trenger ekstra støtte i jobbsøk eller for å kunne gjennomføre studier. Vi  trenger derfor dyktige, engasjerte veiledere og medarbeidere som brenner for arbeidsinkludering i mange former.
Vi legger vekt på arbeidsinkludering i et opplæringsperspektiv/ kvalifisering til arbeid gjennom opplæring, og dermed også er ute etter søkere med kompetanse innen tilrettelagt opplæring.

Du vil bli en del av en ressurspool som vil ha muligheten for å jobbe innenfor flere bærekraftige konsepter innenfor ulike områder. Konseptene har oppstart høsten 2021.

I tillegg til å bistå i prosessene for den enkelte vil du få engasjerte kolleger som vil dele av sin kunnskap og erfaring i et godt arbeidsmiljø, og du vil få mulighet til å være med å skape muligheter for målgruppene,  for arbeidsgivere, samarbeidspartnere i en givende jobb der du blir en viktig ressurs i å kunne nå målene vi setter. 

En jobb med mening!

Les mer om oss her: www.unikum.no.

Ser dette spennende ut? Har du veiledererfaring og/eller  fagkunnskap innenfor snekker/vedlikehold, grønt/gartner-fag, matproduksjon eller transport/logistikk? Da vil vi gjerne at du tar kontakt med oss.

Send gjerne inn din CV og/eller en kortfattet e-post  til jobb@unikum.no. Vi tar kontakt med deg!

PS: Sender du inn CV-en så godkjenner du at vi lagrer denne i Unikums rekrutteringsløsning. 

Du vil også like

Sammen for økt inkludering

I et presset arbeidsmarked blir arbeidsinkludering viktigere enn noensinne. ​Hva kan vi gjøre for å sørge for at de som allerede står langt bak nå ikke skyves helt ut av køen?

Adventstid hos Unikum

Advenststiden er hektisk hos Inukim, med fullt trykk i både nettbutikker og i vår egen butikk, utsendelse av julefruktkurver og aktive jobbsøkere.