Unikum

Jobb med mening!

KG-scaled-1

Unikum har som visjon  og mål å bistå flest mulig i den enkeltes individuelle løp for å komme inn i  arbeid, utdannelse og i samfunnet for øvrig. Dette har Unikum jobbet for siden 1958 og har gjennom alle disse årene virkeliggjort muligheter for hundrevis av personer i ulike tiltak på oppdrag fra NAV.

Nå sist med Arbeidsforberedende Trening (AFT), der vi har 142 arbeidssøkere i gang med sine jobbsøkerprosesser, og  Varig tilrettelagt Arbeid (VTA), der vi nå har 81 plasser.  
Målet for oss i Unikum er å hele tiden skape mestringsmuligheter og utvikling  for tjenestemottakere – uansett bagasje og livshistorie.

For nettopp å kunne ta et nytt steg mot å nå våre mål, vil vi fra 1. juli etableres som et konsern for å kunne bistå  enda flere personer.

Unikum AS-konsern blir delt inn i tre selskaper: Unikum AS (morselskap), Unikum Inkludering AS (forhåndsgodkjente tiltak VTA/AFT) og Unikum Aktiv AS (ny konsepter for nye målgrupper).

Dette er en del av en organisasjonsform som er satt for å samle og strukturere driften av de rammestyrte tiltakene, AFT og VTA, i Unikum Inkludering –  og samtidig gi oss muligheten til å bistå enda flere personer inn i arbeid og/eller utdannelse, da i Unikum Aktiv der konsepter med tema Arbeidsinkludering for andre målgrupper vil utvikles.

For oss blir det en spennene høst.

Vi er i ferd med å utvikle flere konsepter for målgrupper som trenger ekstra støtte i jobbsøk eller for å kunne gjennomføre studier. Vi  trenger derfor dyktige, engasjerte veiledere og medarbeidere som brenner for arbeidsinkludering i mange former.
Vi legger vekt på arbeidsinkludering i et opplæringsperspektiv/ kvalifisering til arbeid gjennom opplæring, og dermed også er ute etter søkere med kompetanse innen tilrettelagt opplæring.

Du vil bli en del av en ressurspool som vil ha muligheten for å jobbe innenfor flere bærekraftige konsepter innenfor ulike områder. Konseptene har oppstart høsten 2021.

I tillegg til å bistå i prosessene for den enkelte vil du få engasjerte kolleger som vil dele av sin kunnskap og erfaring i et godt arbeidsmiljø, og du vil få mulighet til å være med å skape muligheter for målgruppene,  for arbeidsgivere, samarbeidspartnere i en givende jobb der du blir en viktig ressurs i å kunne nå målene vi setter. 

En jobb med mening!

Les mer om oss her: www.unikum.no.

Ser dette spennende ut? Har du veiledererfaring og/eller  fagkunnskap innenfor snekker/vedlikehold, grønt/gartner-fag, matproduksjon eller transport/logistikk? Da vil vi gjerne at du tar kontakt med oss.

Send gjerne inn din CV og/eller en kortfattet e-post  til jobb@unikum.no. Vi tar kontakt med deg!

PS: Sender du inn CV-en så godkjenner du at vi lagrer denne i Unikums rekrutteringsløsning. 

Du vil også like

Våre beste LinkedIn-tips

LinkedIn er den plattformen som bruke mest aktivt både av jobbsøkere, men også av mange arbeidsgivere på jakt etter sin neste ansatt.

Sammen for økt inkludering

I et presset arbeidsmarked blir arbeidsinkludering viktigere enn noensinne. ​Hva kan vi gjøre for å sørge for at de som allerede står langt bak nå ikke skyves helt ut av køen?

Unikum har flyttet inn i nye lokaler

Unikum har tatt et stort valg og har flyttet fra 5400 kvm. til under halvparten. Men vi er fortsatt på Grunerløkka og har alle arbeidsstasjoner med. De vil fungere godt på noen færre kvm. også!