Unikum

Viktige møter synliggjør Unikums arbeid

Unikum har som mål å synliggjøre arbeidsinkludering og hva grøntarbeid kan gjøre for arbeidssøkere og tiltaksmedarbeidere. Da er det fint med besøk fra byrådsrepresentanter.

Unikum har som mål å synliggjøre i større grad det arbeidet som gjøres ovenfor arbeidssøkere og tiltaksmedarbeidere.
På Bygdøy er Unikum med å drifter Kongsgården, Gartneriet, Dronning Mauds skolehage. Her får tjenestemottakerne jobbe i et miljø som både gir kompetanse og mestring. Det er flere av arbeidssøkerne som har gått videre i utdanningsløp mot gartnerfagene og flere har satset på arbeid innenfor grønt. 
Unikums arbeidsteam består av faglig dyktige medarbeidere som både kan veilede og drive opplæring i urban dyrking, trepleie og øvrig grøntarbeid.
Det var ekstra stas at byrådene tok seg tid for et besøk på Gartneriet, nettopp for å få kjennskap til denne unike arenaen. 

Visste du at Unikum er omtalt i regjeringens nasjonale strategi for urbant landbruk?

Du vil også like

Unikum har flyttet inn i nye lokaler

Unikum har tatt et stort valg og har flyttet fra 5400 kvm. til under halvparten. Men vi er fortsatt på Grunerløkka og har alle arbeidsstasjoner med. De vil fungere godt på noen færre kvm. også!