Unikum

Opplæring med støtte

unikumbanner-scaled-1.jpg

Tiltaket Opplæring med støtte er et tilbud til unge som har behov for bistand med å gjennomføre studier, med mål om ordinært lønnet arbeid etter endt studieløp. Vi gir bistand med alt fra studieteknikk og  hverdagsstruktur til å opprette kontakt med velferdstjenester på utdannings-institusjonen. Tiltaket er tilpasset de med utfordringen knyttet til psykisk helse, og bistandsbehovet tilpasses den enkelte.

Tiltaket baserer seg på verktøyene tilknyttet metodikken Supported Education. Dette er en løsningsfokusert tilnærming, der verktøyene primært skal støtte studenten i å bli mer selvhjulpen.

Brukermedvirkning som bærende element

Studentene skal få bistand til å skaffe oversikt over utdanningssystemet og tilgjengelige velferdstjenester, kartlegge ressurser og nettverk som er relevante i situasjonen og utarbeide strategier for åpenhet rundt egen sykdom. For de som dette er aktuelt for, vil vi også bistå i overgang til arbeid.

Oppfølgingen skal i all hovedsak skje digitalt, men ved behov også på utdanningsstedet. I tillegg vil vi gi tilbud om gruppesamlinger som studentene kan delta på om de ønsker, og disse vil arrangeres hos Unikum. Vi har lagt opp til et tett samarbeid med øvrige hjelpetjenester som er tilgjengelige rundt studenten.
Det er satt av to timer til oppfølging pr uke, men antall oppfølgingstimer vil variere gjennom tiltaksløpene.

For mer informasjon om dette tiltaket, ta gjerne kontakt med Lars Orlien, lars@unikum.no.

 

Du vil også like

Våre beste LinkedIn-tips

LinkedIn er den plattformen som bruke mest aktivt både av jobbsøkere, men også av mange arbeidsgivere på jakt etter sin neste ansatt.

Sammen for økt inkludering

I et presset arbeidsmarked blir arbeidsinkludering viktigere enn noensinne. ​Hva kan vi gjøre for å sørge for at de som allerede står langt bak nå ikke skyves helt ut av køen?

Unikum har flyttet inn i nye lokaler

Unikum har tatt et stort valg og har flyttet fra 5400 kvm. til under halvparten. Men vi er fortsatt på Grunerløkka og har alle arbeidsstasjoner med. De vil fungere godt på noen færre kvm. også!