Unikum

Opplæring med støtte –

OMS

Tiltaket Opplæring med støtte er et tilbud til unge som er under utdanning, og som har behov for bistand til å gjennomføre studiene, med mål om ordinært lønnet arbeid. Dette kan være bistand til for eksempel studieteknikk, hverdagsstruktur eller til å opprette kontakt med velferdstjenester på utdannings-institusjonen. De unge som deltar i dette tiltaket har psykiske utfordringer, og bistandsbehovet vil derfor tilpasses den enkelte.

Tiltaket baserer seg på metodikken og verktøyene i Supported Education, som er en løsningsfokusert tilnærming der verktøyene primært skal støtte studenten i å bli mer selvhjulpen i studiesituasjonen. Brukermedvirkning er et bærende element. Studentene skal få bistand til å skaffe oversikt over utdanningssystemet og tilgjengelige velferdstjenester, kartlegge ressurser og nettverk som er relevante i situasjonen og utarbeide strategier for åpenhet rundt egen sykdom. For de som det er aktuelt for, vil tiltaket også bistå i overgang til arbeid.

Oppfølgingen skal i all hovedsak skje digitalt, men ved behov også på students utdanningssted. I tillegg vil vi gi tilbud om gruppesamlinger som studentene kan delta på om de ønsker, og disse vil arrangeres på Unikum. Vi har lagt opp til et tett samarbeid med øvrige hjelpetjenester som er tilgjengelige rundt studenten.
Det er satt av to timer til oppfølging pr uke, men antall oppfølgingstimer vil variere gjennom tiltaksløpene.

For mer informasjon om dette tiltaket, ta gjerne kontakt med Lars Orlien, lars@unikum.no.


Du vil også like

Viktige møter synliggjør Unikums arbeid

Byrådet for arbeid, sosiale tjenester og mangfold Rina Mariann Hansen, og byrådet for næring og eierskap, Victoria Evensen kom sammen med kolleger for å høre hvordan Unikum jobber med grøntsatsing og om Unikums arbeid innenfor arbeidsinkludering.

Unikum har flyttet inn i nye lokaler

Unikum har tatt et stort valg og har flyttet fra 5400 kvm. til under halvparten. Men vi er fortsatt på Grunerløkka og har alle arbeidsstasjoner med. De vil fungere godt på noen færre kvm. også!

Sammen for økt inkludering

I et presset arbeidsmarked blir arbeidsinkludering viktigere enn noensinne. ​Hva kan vi gjøre for å sørge for at de som allerede står langt bak nå ikke skyves helt ut av køen?