Unikum

Oppskrift: arbeidsglede og mestring

camilla-hoster-hvitlok-1.jpg

Unikum har som mål å gi arbeidssøkere og tiltaksmedarbeidere mulighet for å finne arbeidsglede og mestring innenfor ulike fagområder.

I tillegg til et godt samarbeid med næringslivet innenfor ulike bransjer, har Unikum arbeidsarenaer som gir deltakere innenfor Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA) muligheter for arbeidsutprøving og -opplæring innen ulike områder.  

Gode samarbeid

I forrige regjerings nasjonale strategi for urbant landbruk, Dyrk byer og tettsteder, står det følgende.

“Arbeidstrening er et tiltak hvor deltakerne får
tilrettelagt trening i ordinært arbeidsliv med individuell oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten og arbeidsgiver. Urbant landbruk kan være en arena for sosial trening, norskopplæring eller aktivisering for personer
registrert ved NAV-kontorene.”

Unikum ble presentert som en arbeidsinkluderingsbedrift som tilbyr nettopp en slik treningsarena i strategien.  Gjennom vårt mangeårige  samarbeid med Stiftelsen Norsk Folkemuseum på Bygdøy, er Unikums arbeidsteam med på å drifte  Kongsgården, Gartneriet og Dronning Mauds skolehage.

Her tilbys det arbeid i skog, jord og mark i trygge omgivelser med fokus på opplæring, arbeidstrening og veiledning, gjennom hele året.

Unikums opplæringsansvarlige sikrer god, faglig opplæring med individuelt tilpasset veiledning og oppfølging.

Flere av deltakerne og arbeidssøkerne i Unikum har tatt steget videre til utdannelse i gartnerfaget etter fullført arbeidstrening på Gartneriet. En vanlig tilbakemelding fra disse er en opplevelse av økt arbeidsglede og mestring  etter å ha vært en del av Unikums team på Bygdøy.

Vi jobber hver dag for at våre arbeidstakere, arbeidssøkere og tiltaksdeltakere skal oppleve akkurat dette, og tror at dette er oppskriften på suksess.

Du vil også like

Sammen for økt inkludering

I et presset arbeidsmarked blir arbeidsinkludering viktigere enn noensinne. ​Hva kan vi gjøre for å sørge for at de som allerede står langt bak nå ikke skyves helt ut av køen?

Adventstid hos Unikum

Advenststiden er hektisk hos Inukim, med fullt trykk i både nettbutikker og i vår egen butikk, utsendelse av julefruktkurver og aktive jobbsøkere.