Unikum

Arbeidsglede og mestring

Årshjul

Unikum har som mål å gi  arbeidssøkere og tiltaksmedarbeidere mulighet for å finne arbeidsglede og mestring innenfor ulike fagområder.

I tillegg til et godt samarbeid med næringslivet innenfor ulike bransjer, har Unikum også arbeidsarenaer som gir deltakere innenfor Arbeidsforeberedende trening og tilrettelagt arbeid muligheter for arbeidsutprøving innenfor ulike områder.  

I forrige regjerings strategi for urbant landbruk: Dyrk byer og tettsteder, står det: 

“Arbeidstrening er et tiltak hvor deltakerne får
tilrettelagt trening i ordinært arbeidsliv med individuell oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten og arbeidsgiver. Urbant landbruk kan være en arena for sosial trening, norskopplæring eller aktivisering for personer
registrert ved NAV-kontorene.”

Unikum ble presentert som en arbeidsinkluderingsbedrift som tilbyr nettopp en slik treningsarena i strategien.  

Gjennom det gode  samarbeidet vi har hatt i flere år med Stiftelsen Norsk Folkemuseum på Bygdøy, er Unikums arbeidsteam med på å drifte  Kongsgården, Gartneriet og Dronning Mauds skolehage.

Her tilbys det arbeid i skog, jord og mark i trygge omgivelser  med fokus på opplæring, arbeidstrening og veiledning, gjennom årets fire årstider.

Unikums opplæringsansvarlige sikrer opplæring i ulike oppgaver der veiledning tilasset den enkelte er en del av opplegget. 

Flere av arbeidssøkerne i Unikum har tatt steget videre til utdannelse i gartnerfaget etter arbeidstrening på Gartneriet, og mange viser til opplevelse av  økt arbeidsglede og mestring i hverdagen etter å ha vært i jobb i Unikums team på Bygdøy. 

Du vil også like

Viktige møter synliggjør Unikums arbeid

Byrådet for arbeid, sosiale tjenester og mangfold Rina Mariann Hansen, og byrådet for næring og eierskap, Victoria Evensen kom sammen med kolleger for å høre hvordan Unikum jobber med grøntsatsing og om Unikums arbeid innenfor arbeidsinkludering.

Unikum har flyttet inn i nye lokaler

Unikum har tatt et stort valg og har flyttet fra 5400 kvm. til under halvparten. Men vi er fortsatt på Grunerløkka og har alle arbeidsstasjoner med. De vil fungere godt på noen færre kvm. også!