Unikum

Ny daglig leder i Unikum

Styret i Unikum AS har ansatt Even Hallgren Stranger som ny daglig leder med tiltredelse senest 1. november. Even er 35 år og har en mastergrad fra Universitetet i Oslo i Kultur, samfunns og sosialpsykologi. Han har i 9 år hatt forskjellige roller i Fretex konsernet der han har jobbet innenfor alle tiltaksområder, senest som tiltaksleder for arbeidsrettet rehabilitering. Even er følgelig godt kjent med Unikums rammebetingelser og arbeidsområde.

 

«Jeg ser fram til å lede Unikum som har et viktig samfunnsoppdrag og formål som også er gode drivkrefter for meg. Tjenestemottakere er målgruppen for arbeidet og driften må bygge på en sunn og bærekraftig organisasjon og økonomi som også ivaretar kravene fra våre samarbeidspartnere på en betryggende måte. De varierte tjenestetilbudene og en kompetent organisasjon gir Unikum flere ben å stå på og grunnlag for videre vekst.», sier Even Hallgren Stranger.

 

Dag Tørvold, som er nyvalgt styreleder fra 1. juli i år, uttaler videre:

«Med Even som ny daglig leder får Unikum en kunnskapsrik, ambisiøs og god leder for å videreføre arbeidet i bedriften. Styret er trygg på at Unikum også i tiden fremover vil tilby tjenester av høy kvalitet til glede for tjenestemottakere, offentlige og private samarbeidspartnere, ansatte og eiere.» 

 

Unikum AS er en arbeids og inkluderingsbedrift eid av Kirkens Bymisjon og Oslo Kommune. Unikum har som mål å gi arbeidssøkere og tiltaksmedarbeidere mulighet for å finne arbeidsglede og mestring innenfor ulike fagområder.

I tillegg til et godt samarbeid med NAV og næringsliv i ulike bransjer, har Unikum arbeidsarenaer som gir deltakere Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA) med muligheter for arbeidsutprøving og -opplæring innen ulike områder.  

For ytterligere informasjon sjekk www.unikum.no eller kontakt konstituert daglig leder Lars Orlien – Lars.O@unikum.no telefon 916 33 132

 

Oslo 5. august 2022.

Dag Tørvold

Styreleder

Du vil også like

Viktige møter synliggjør Unikums arbeid

Byrådet for arbeid, sosiale tjenester og mangfold Rina Mariann Hansen, og byrådet for næring og eierskap, Victoria Evensen kom sammen med kolleger for å høre hvordan Unikum jobber med grøntsatsing og om Unikums arbeid innenfor arbeidsinkludering.

Unikum har flyttet inn i nye lokaler

Unikum har tatt et stort valg og har flyttet fra 5400 kvm. til under halvparten. Men vi er fortsatt på Grunerløkka og har alle arbeidsstasjoner med. De vil fungere godt på noen færre kvm. også!