Arbeid og opplæring

Ammerudhjemmet

Omsorg i sentrum

Ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter tilbyr vi tilrettelagt arbeidspraksis i et ordinært arbeidsmiljø. Her får arbeidssøkere muligheten til å prøve seg ut arbeid tilknyttet helse- og omsorgsoppgaver, men også oppgaver innenfor ulike former for drift. Ut i fra den enkeltes forutsetninger og mål, tilbyr vi utprøving, opplæring og arbeidstrening innenfor disse områdene:

• Sykehjemsavdeling (fem avdelinger)
• Dagavdeling
• Drift og vedlikehold
• Vaskeri og renhold
• Hovedkjøkken og kafé
I samarbeid med Ammerudhjemmet kan Unikum også gi tilrettelagt opplæring som en forberedelse til et yrkesfaglig løp som helsefagarbeider.