Arbeid og opplæring

Ammerudhjemmet

Med helse og omsorg i sentrum

Ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter tilbyr vi tilrettelagt arbeidstrening i et ordinært arbeidsmiljø. Her vil arbeidssøker få muligheten til å prøve arbeid tilknyttet helse- og omsorgsoppgaver, men også oppgaver innenfor ulike former for drift. Ut i fra den enkeltes ønsker, forutsetninger og mål tilbyr vi jobsmak, utprøving, opplæring og arbeidstrening innenfor følgende områder:

• Sykehjemsavdeling (fem avdelinger)
• Dagavdeling
• Drift og vedlikehold
• Vaskeri og renhold
• Hovedkjøkken og kafé

I samarbeid med Ammerudhjemmet kan Unikum også gi tilrettelagt opplæring som forberedelse til yrkesfaglig utdanningsløp mot fagbrev som helsefagarbeider.