Arbeid og opplæring

Bygdø kongsgård

Dyrker frem potensiale

Unikum er med å drifte ærverdige Bygdø Kongsgård der vi tilbyr ulike arbeidsoppgaver i grønne og frodige omgivelser. Arbeidssøkere og tiltaksansatte får opplæring og erfaring innen sesongbasert gartnerarbeid, landskapspleie og bruk av maskiner. Noen av de aktuelle arbeidsoppgavene er å dyrke økologiske matplanter, holde stier og veier åpne og bidra til å ivareta på Bygdøys kulturlandskap.

Det finnes også arbeidsoppgaver i besøkfjøset med stell av hester og smådyr, samt gartneroppdrag for ulike institusjoner i Kirkens Bymisjon.