Arbeid og opplæring

Kantine

Det naturlige samlingspunktet

Kantinen er Unikums naturlige samlingspunkt, der gode kolleger møtes og deler et godt måltid. Her har arbeidssøkere og tiltaksansatte ansvar for å tilberede frokost og sunne lunsjer med friske råvarer. Arbeidssøkere og tiltaksansatte både planlegger og gjennomfører innkjøp, står for matlaging, kundebehandling og -servering, rydding og renhold. I tillegg er alle som jobber i kantinen med på å arrangere faste, månedlige temadager og andre arrangementer.

Arbeidsoppgavene er varierte og mangfoldige, noe som gir både utfordringer, læring, utvikling, mestring og glede.