Arbeid og opplæring

Plan

Arbeid som gir mening

Hvert år behandles opp mot 200.000 postenheter for den humanitære organisasjonen Plan av Unikum. Forsendelsene går til og fra over 48 land så service, nøyaktighet og evnen til å håndtere store kvanta er viktig for å sikre kvaliteten og arbeidsflyten.

Hver deltaker får grundig opplæring i rutinene, og deltakerne vil jobbe på ulike arbeidsstasjoner med egne spesialiteter. Arbeidsoppgavene består blant annet i behandling av innkommen post, dataregistrering og konvoluttering. Opplæring i Plans eget web-baserte registreringssystem blir gitt til deltakerne som skal bruke dette i sin daglige jobb.

Arbeidsplassen har et sammensveiset team hvor arbeidsglede og trivsel er med på å skape en meningsfull arbeidshverdag.