Arbeid og opplæring

Plan

Arbeid med mening

Hvert år behandler Unikum opp mot 200.000 postenheter for den humanitære organisasjonen Plan. Forsendelsene går til og fra over 48 land. Service, nøyaktighet og evnen til å håndtere store kvanta er viktig for å sikre den høye kvaliteten og gode arbeidsflyten.

Hver arbeidssøker og tiltaksansatt får grundig opplæring i de ulike rutinene, og vil få muligheten til å jobbe på forskjellige arbeidsstasjoner. Arbeidsoppgavene består blant annet i behandling av innkommen post, dataregistrering og konvoluttering. Opplæring i Plans eget web-baserte registreringssystem blir gitt til arbeidssøkere og tiltaksansatte som skal bruke dette i sin daglige jobb.

Arbeidsplassen har et sammensveiset team hvor arbeidsglede og trivsel er med på å skape en meningsfull arbeidsdag.