Arbeid og opplæring

UniFab

Produkter med sjel

UniFab er Unikums produksjonsverksted. Her får arbeidssøkere og tiltaksansatte opplæring i forskjellige teknikker som glassfusing, toving, silketrykk og søm av dyktige veiledere.

Arbeidet har ulik vanskelighetsgrad og utfordrer både konsentrasjon, fin- og grovmotorikk, tålmodighet og nøyaktighet. Alle får prøve seg på forskjellige teknikker og er med på å utvikle nye produkter og design. De ferdige produktene selges til kunder over hele landet.

Ved UniFab jobber alle i ulike team, og hvert ledd i produksjonen er like viktig. Å klippe en liten detalj er en like viktig jobb som å sy et avansert produkt, og å sette sammen ei ugle er like viktig som å tove stoffet. Det aller viktigste er samspillet mellom teammedlemmene. Fellesskapet rundt arbeidsbordet skaper trygghet og gir gode opplevelser, hvor hver enkelt opplever både mestring, utvikling og å bli tatt vare på.