Arbeid og opplæring

Trykkeri

Vi trykker for deg

I 2019 åpnet vi vårt eget digitaltrykkeri, UniTrykk. Her har både ansatte og arbeidssøkere flere meningsfulle, kreative og spennende arbeidsoppgaver. Vi produserer trykksaker lokalt på Grunerløkka i Oslo, og er ledig for flere oppdrag.

For spørsmål og bestilling

Ta kontakt på trykkeri@unikum.no