Arbeid og opplæring

Veien til arbeid

Se vår enkle steg-for-steg guide til fast arbeid:

1

Møt din jobbkonsulent

Når du starter opp i Unikum, møter du en av våre jobbkonsulenter. De første ukene bruker dere på å bli kjent og finne ut av dine ønsker, interesser og hva som motiverer deg. Kanskje har du et skjult talent? Eller kanskje din erfaring kan komme til nytte på områder du ikke var klar over?

2

Hva passer for deg?

Veien til suksess starter med noe du liker å gjøre. I Unikum er vi opptatt av å finne en jobb du vil trives i og en arbeidsgiver som har bruk for nettopp det du er god på. Det betyr også at vi snakker om hvor mye du tror du klarer å jobbe. Noen klarer 100 %, andre trenger å jobbe mindre. Våre jobbkonsulenter har bred oversikt over ulike arbeidsoppgaver, stillinger og arbeidsgivere.

3

Jobbjakten

Når vi har funnet ut hva slags jobb du kan passe til, vil din jobbkonsulent oppsøke utvalgte bedrifter flere ganger for å snakke med arbeidsgivere og kartlegge arbeidsplassen. Ansettelsesbehov kan dukke opp plutselig. Siden våre jobbkonsulenter ofte er i kontakt med arbeidsgivere, har de god oversikt over hvor det er mulig å få jobb til enhver tid.

4

Jobbmatch

Jobbkonsulenten kjenner til dine sterke sider, interesser og motivasjon. Når denne kunnskapen kombineres med jobbkonsulentens kunnskap om arbeidsgivere, får vi til en «jobbmatch» mellom deg og arbeidsgiver. Dette betyr at din kompetanse, personlighet og erfaringer passer med det arbeidsgiver trenger. Samtidig betyr det at arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene passer ganske godt med det du trives med.

5

Møte med arbeidsgiver

Når jobbkonsulenten har funnet en ledig jobb hos en arbeidsgiver, vil du møte arbeidsgiver for selv å finne ut om dette er et sted du kan tenke deg å jobbe. Jobbkonsulenten er med på ditt første møte med arbeidsgiver. Her vil du også få hjelp til å få på plass en arbeidskontrakt. og jobbkonsulenten sørger for at du får den informasjonen du trenger om ditt arbeidsforhold.

6

Jobben er din!

Dersom både du og arbeidsgiver ønsker å inngå en avtale om ansettelse, blir dere enige om når du skal starte. For mange er dette en stor overgang, forbundet med spenning og kanskje en god dose bekymring. Jobbkonsulenten hjelper deg med å forberede deg. Dere snakker om hvilke utfordringer du kan ha med å være i en jobb, slik at du er bedre forberedt når du skal ut i jobb. Kanskje har du venner, familie eller en behandler som kan gi deg støtte og bidra til at overgangen til jobb ikke blir så skummel?

7

Andre veier til jobb

Arbeidspraksis: Noen trenger lenger tid på seg før jobb er aktuelt. Du er kanskje veldig usikker på hvordan du vil fungere i en jobb, hvor mye du klarer å jobbe eller hva du vil trives med? Da vil Unikum hjelper deg med å finne arbeidspraksis i en bedrift. Målet er at du får prøve deg ut, lære nye arbeidsoppgaver, bli kjent med en ny bransje eller bruke tid på å finne ut om du trives et sted. Jobbkonsulent fra Unikum følger opp både deg og arbeidsgiver. Dersom det er mulighet for overgang til jobb, vil jobbkonsulent bidra til dette i samarbeid med arbeidsgiver. Vi tilbyr også: -opplæring i å skrive søknad og CV -forberedelse til og trening på jobbintervju -veiledning rundt valg av jobb -veiledning rundt gode strategier for å beholde jobb -informasjon om arbeidslivets regler og normer